Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Midden in de Randstad, tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, één van de 20 Nationale Parken in Nederland. Dit 3.800 hectare weids duingebied bevat jonge kalkrijke duinen, brede stranden en fraaie binnenduinbossen. Aan cultuurhistorie ontbreekt het ook niet, met eeuwenoude landgoederen en buitenplaatsen, het oude zeedorpenlandschap en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het NPZK heeft een grote afwisseling aan landschap en bevat zeldzame flora en fauna. Zo zijn hier bijzondere vogels, vlinders en duinplanten te vinden. Ook kun je konijnen, reeën, damherten en zelfs grote grazers als Konikpaarden en -pony’s, Schotse hooglanders en wisenten tegenkomen.