Algemene voorwaarden

Gedragswijze in het appartement
• Harde muziek en feesten zijn absoluut verboden. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u per direct verwijderd worden uit het appartement, ongeacht de tijd, dag of nacht.
• Indien een persoon of de begeleidende partij zich niet naar behoren gedraagt, heeft de eigenaar het recht zowel de persoon als de begeleidende partij te vragen om het appartement te verlaten. Vanaf dat moment heeft u geen recht op verdere claims of compensatie. Uiteindelijk zal de huurder het gehele betaalde bedrag kwijtraken incl. de borg.
• In geval van schade, wordt dit doorberekend aan de huurder.
• Er mag niet worden gerookt in het appartement.
• In geval van nood eigent de eigenaar zich het recht toe het appartement te betreden.
• Wanneer u het appartement boekt bij ons, gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden en gaan wij ervan uit dat u deze ook naleeft.
 

Aansprakelijkheid

• De eigenaar stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.
• Indien de huurder en/of zijn gezelschap zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt, of zich ernstig misdraagt is de eigenaar gedwongen de huurder te vragen het appartement te verlaten. Hier staat geen enkele vorm van compensatie tegenover.

Website 
• De eigenaar zal haar uiterste best doen de details zo correct en precies mogelijk weer te geven. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor typefouten.
• De eigenaar heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.
• De eigenaar heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.
• Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het lezen van deze Algemene Voorwaarden. Bij het maken van een boeking gaan klanten automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben geen effect op de wettelijke rechten van de gebruiker.